IKC organizoi punëtori me fermerë dhe përfaqësues të autoriteteve lokale

IKC organizoi punëtori me fermerë dhe përfaqësues të autoriteteve lokale

Një punëtori e mbajtur dje në Ferizaj në kuadër të projektit “Sustainable Rural Development and Reconciliation in Kosovo” financuar nga We Effect, dhe implementuar nga Initiative for Kosova Community (IKC) mblodhi bashkë fermerë dhe përfaqësues të autoriteteve lokale nga Komuna e Ferizajt, Komuna e Vitisë, Komuna e Lipjanit, Komuna e Shtimes, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Hanit tw Elezit dhe Komuna e Kllokotit.

Continue reading “IKC organizoi punëtori me fermerë dhe përfaqësues të autoriteteve lokale”

IKC mbajti Konferencën e gjashtë rajonale mbi “Problemet dhe sfidat që shoqëruan bujqësinë kosovare gjatë vitit që po lëmë pas”

IKC mbajti Konferencën e gjashtë rajonale mbi “Problemet dhe sfidat që shoqëruan bujqësinë kosovare gjatë vitit që po lëmë pas”

Me datë 13.12.2018, Initiative for Kosova Community (IKC) organizoi Konferencën e gjashtë rajonale vjetore mbi “Problemet dhe sfidat që shoqëruan bujqësinë kosovare gjatë vitit që po lëmë pas”

Kjo konferencë u organizua nga IKC  në kuadër të projektit “Sustainable Rural Development and Reconciliation in Kosovo” financuar nga We Effect, dhe kishte për qëllim trajtimin e temave dhe diskutimin mbi sfidat dhe pengesat me të cilat fermerët e vendit tonë, janë ballafaquar gjatë vitit 2018.

Continue reading “IKC mbajti Konferencën e gjashtë rajonale mbi “Problemet dhe sfidat që shoqëruan bujqësinë kosovare gjatë vitit që po lëmë pas””

Panairi i produkteve bujqësore në Kllokot

Panairi i produkteve bujqësore në Kllokot

Initiative for Kosova Community (IKC) në bashkëpunim me Komunën e Kllokotit dhe Komunën e Parteshit organizuan Panairin e produkteve bujqësore në Kllokot.

Panairi u karakterizua me prezantimin e fermerëve të komuniteteve me etnicitete të ndryshme të rajonit juglindor të Kosovës. Pjesëmarrësit ishin nga Komuna e Kllokotit, Komuna e Parteshit, Komuna e Vitisë, Komuna e Ranillugut, Komuna e Kaçanikut, Komuna e Gjilanit dhe Komuna e Ferizajt.

Continue reading “Panairi i produkteve bujqësore në Kllokot”