“Planning a Business Plan” Training

Sot perfundoi trajnimi tre ditor me temen “Perpilimi i Planit te Biznesit” ne Komunen e Gjilanit.
Projekti “Fuqizimi Ekonomik dhe Social i Gruas ne Kohe Pandemie” i mbeshtetur nga ABGj e Zyrës së Kryeministrit dhe Implementuar nga IKC sipas pjesmarrseve ishte me se i duhur dhe shume i rendesishëm per to.