Kaltrina

Seventh Annual Regional Conference on Challenges in Agriculture in Kosovo

On 18.12.2019, Initiative for Kosovo Community (IKC) organized the Seventh Annual Regional Conference on Challenges in Agriculture  in Kosovo.

This conference was organized by IKC within the framework of the project “Sustainable Rural Development and Reconciliation in Kosovo”, funded by We Effect that aimed addressing issues and discussing the challenges and obstacles that our country’s farmers faced during 2019.

Panelists at this conference were Mr. Ekrem Bajrami, Executive Director at IKC; Mrs. Shqipe Dema,             Director of the Department of Rural Development Policies (Managing Authority) at MAFRD;  Director of the Food and Veterinary Laboratory at the Food and Veterinary Agency ; z. Mufail Salihaj, Professor at the Faculty of Agriculture and Veterinary, University of Prishtina. Participants to this conference were farmers, representatives of women’s and men’s organizations, officials from local institutions of south-eastern Kosovo, representatives from civil society, students of the Faculty of Agriculture and Veterinary in UP, and many other guests.

Continue reading “Seventh Annual Regional Conference on Challenges in Agriculture in Kosovo”

Potato Day in Debellde

Potato Day in Debellde

04.10.2019

Initiative for Kosova Community (IKC) në bashkëpunim me Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBZhR) të komunës së Vitisë, kanë shënuar Ditën e Patates në fshatin Debelldeh. Në këtë organizim, përpos përfaqësuesve të IKC-së, kultivuesve të patates nga ky fshat ishte edhe Arton Elezi, ushtrues detyre i DBZhR-së në Viti dhe zyrtar komunal dhe mysafir të tjerë. Continue reading “Potato Day in Debellde”