Activities ENG

Potato Day in Debellde

Potato Day in Debellde

04.10.2019

Initiative for Kosova Community (IKC) në bashkëpunim me Drejtorinë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (DBZhR) të komunës së Vitisë, kanë shënuar Ditën e Patates në fshatin Debelldeh. Në këtë organizim, përpos përfaqësuesve të IKC-së, kultivuesve të patates nga ky fshat ishte edhe Arton Elezi, ushtrues detyre i DBZhR-së në Viti dhe zyrtar komunal dhe mysafir të tjerë. Continue reading “Potato Day in Debellde”

IKC organized a workshop with farmers and representatives of local authorities

IKC organized a workshop with farmers and representatives of local authorities

A workshop organized in Ferizaj within the project “Sustainable Rural Development and Reconciliation in Kosovo” financed by We Effect and implemented by Initiative for Kosova Community (IKC), brought together farmers and representatives of local authorities from the Municipality of Ferizaj, Municipality of Viti, Municipality of Lipjan, Municipality of Shtime, Municipality of Kaçanik, Municipality of Hani i Elezit and Municipality of Kllokot.

Continue reading “IKC organized a workshop with farmers and representatives of local authorities”

IKC held the 6th Regional Conference on “Problems and challenges that accompanied Kosovar agriculture during the year that we are leaving behind”

IKC held the 6th Regional Conference on “Problems and challenges that accompanied Kosovar agriculture during the year that we are leaving behind”

On 13.12.2018, Initiative for Kosovo Community (IKC) organized the Sixth Annual Regional Conference on “Problems and Challenges that accompanied Kosovo’s agriculture during the year that we are leaving”

This conference was organized by IKC within the framework of the project “Sustainable Rural Development and Reconciliation in Kosovo”, funded by We Effect that aimed addressing issues and discussing the challenges and obstacles that our country’s farmers faced during 2018.

Continue reading “IKC held the 6th Regional Conference on “Problems and challenges that accompanied Kosovar agriculture during the year that we are leaving behind””