Ditë: 1 Mars, 2018

Revista “Toka Ime” Prezentimi

Revista per agrokulture dhe zhvillim rural “Toka Ime”, eshte e para reviste online Shqip e cila ju dedikohet te gjitha paleve the interesit dhe publikut te interesuar ne sektorin e agrikultures.

Revista eshte nje project regjional i disa partnereve kooperative: IKC (Kosove), FFRM (Maqedoni), Agrinet, Agropuka (Shqiperi). The project is financed entirely by SIDA. Continue reading “Revista “Toka Ime” Prezentimi”

Filloi procesi anëtarësimit të organizatave në IKC

Filloi procesi anëtarësimit të organizatave në IKC

Initiative for Kosova Community (IKC) që nga fillimet e punës, ka bashkëpunuar me një numër të madh të organizatave të burrave, grave, fermerëve dhe të rinjve që veprojnë në zhvillimin rural e bujqësor të Kosovës. IKC si proces të rëndësishëm për zhvillimin e saj, ka pasur synimin edhe të transformohet në organizatë të bazuar në anëtarë.