Revista “Toka Ime” Prezentimi

Revista per agrokulture dhe zhvillim rural “Toka Ime”, eshte e para reviste online Shqip e cila ju dedikohet te gjitha paleve the interesit dhe publikut te interesuar ne sektorin e agrikultures.

Revista eshte nje project regjional i disa partnereve kooperative: IKC (Kosove), FFRM (Maqedoni), Agrinet, Agropuka (Shqiperi). The project is financed entirely by SIDA.