Panairi Tradicional në Komunën e Ferizajt

 

Duke ndodhur. Drejtoria e Bujqësisë e Komunës së Ferizaj, MBPZHR dhe IKC/We Effect organizuan panairin tradicional në Komunën e Ferizajt që tashmë është bërë pikë referimi dhe këtë e dëshmon edhe prania e madhe e fermerëve nga pothuaj e tërë Kosova. 

Panairin e hapi i pari i Komunës së Ferizajt
z. Agim Aliu i cili përshendeti fermerët,
Drejtori i Bujqësisë z. Burim Bajrami dhe nga
IKC z. Agron Arifi.
Në këtë panair ishte prezente poashtu ZM e MBPZHR zonj. Myzejene Selmani e cila pëshendeti fermeret/fermerët prezent në këtë panair.