Muaj: Tetor 2021

Thirrje për aplikim

Thirrje për aplikim

Initiative for Kosova Community (IKC), në kuadër të projektit “Fuqizimi Ekonomiko Social i Gruas në Kohë Pandemie” i financuar nga Agjencia për Barazi Gjinore/Zyra e Kryeministrit Republikës së  Kosovës. Në  kuadër të Programit të Rimëkëmbjes Ekonomike për vitin 2021,  Fazës II-Masa 4 –Mbështetje Financiare për Projektet dhe Iniciativat që synojnë përmirësimin e pozitës së gruas në shoqëri dhe ekonomi.

Continue reading “Thirrje për aplikim”