Events SQ

IKC organizoi vizitë studimore ne Korçë

IKC organizoi vizitë studimore ne Korçë

Gjatë kësaj jave Initiative for Kosova Community (IKC) organizoi vizitë studimore në Korçë, Shqipëri. Pjesëmarrës në këtë vizitë ishin Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë në Komunën e Ferizajt z. Burim Bajrami, Drejtoresha e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Pylltarisë në Komunën e Kllokotit znj. Doruntina Rexhepi, dhe zyrtarë në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Pylltarisë nga Komuna e Ferizajt.

Continue reading “IKC organizoi vizitë studimore ne Korçë”

Filloi procesi anëtarësimit të organizatave në IKC

Filloi procesi anëtarësimit të organizatave në IKC

Initiative for Kosova Community (IKC) që nga fillimet e punës, ka bashkëpunuar me një numër të madh të organizatave të burrave, grave, fermerëve dhe të rinjve që veprojnë në zhvillimin rural e bujqësor të Kosovës. IKC si proces të rëndësishëm për zhvillimin e saj, ka pasur synimin edhe të transformohet në organizatë të bazuar në anëtarë.