Member Organizations SQ

Dija

Viti i themelimit: 2012

Anëtarë aktiv: 14 Gra

Aktivitetet: Prodhues të dredhëzës dhe mjedrës

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2012

Vendi: Shtime

 

Dituria GJ

Viti i themelimit: 2012

Anëtarë aktiv: 10 Gra

Aktivitetet: Prodhues të frutave dredhëzore

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2012

Vendi: Shtime

 

Shkëndija BLG

Viti i themelimit: 2014

Anëtarë aktiv: 10 Gra

Aktivitetet: Prodhues të perimeve dhe mjedrës

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2014

Vendi: Shtime

 

Agro Skifteraj

Viti i themelimit: 2017

Anëtarë aktiv: 15 Gra

Aktivitetet: Përpunim tradicional të perimeve

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2017

Vendi: Viti

 

Agro Fruti

Viti i themelimit: 2013

Anëtarë aktiv: 13 Burra

Aktivitetet: Prodhues të shalqirit dhe lakrës

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2013

Vendi: Viti

 

Gratë e Beguncës

Viti i themelimit: 2014

Anëtarë aktiv: 12 Gra

Aktivitetet: Kuzhinë tradicionale: bakllavë, flia, torte dhe ëmbëlsira.

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2014

Vendi: Viti

 

Hortikultura

Viti i themelimit: 2015

Anëtarë aktiv: 20 Gra

Aktivitetet: Përpunim tradicional të perimeve

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2015

Vendi: Viti

 

Boronicat e Sharrit

Viti i themelimit: 2015

Anëtarë aktiv: 15 Grup i grave me etnitete të ndryshme

Aktivitetet: Prodhues të frutave dredhëzore

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2015

Vendi: Shtërpcë

 

Sarska Malina

Viti i themelimit: 2016

Anëtarë aktiv: 15 Burra

Aktivitetet: Prodhues të mjedrës

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2016

Vendi: Shtërpcë

 

Agro Rita

Viti i themelimit: 2016

Anëtarë aktiv: 13 Gra

Aktivitetet: Prodhues të mjedrës

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2016

Vendi: Partesh

 

Megi

Viti i themelimit: 2012

Anëtarë aktiv: 13 Gra

Aktivitetet: Blegtori

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2012

Vendi: Lipjan

 

Fruti i kuq

Viti i themelimit: 2015

Anëtarë aktiv: 10 Burra

Aktivitetet: Prodhues të frutave dredhëzore

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2015

Vendi: Kaçanik

 

Koperativa e Fermerëve Lirishta 

Year of establishment: 2015

Anëtarë aktiv: 30

Aktivitetet: Prodhues të frutave dredhëzore dhe fasules

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2018

Vendi: Kaçanik

 

Lulet e Mullagës

Viti i themelimit: 2015

Anëtarë aktiv: 15 Gra

Aktivitetet: Prodhues të frutave dredhëzore dhe bimëve aromatike mjekësore

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2015

Vendi: Kaçanik

 

Dielli

Viti i themelimit: 2013

Anëtarë aktiv: 12 Gra

Aktivitetet: Prodhues të manaferrës

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2013

Vendi: Ferizaj

 

Gratë e Bashkuara

Viti i themelimit: 2013

Anëtarë aktiv: 20 Gra

Aktivitetet: Prodhues të perimeve, frutave dredhëzore, blegtori dhe rrobaqepësi

Përkrahur dhe bashkëpunimi me IKC: nga 2013

Vendi: Ferizaj